DỊCH VỤ

HTML5 banner

Hoạt hình hiệu ứng đẹp mắt
Thời gian trình diễn banner linh động
Hỗ trợ chạy trên tất cả các thiết bị

GIF banner

Hỗ trợ chuyển động đơn giản
Thay thế vị trí không hỗ trợ HTML5
Hỗ trợ chạy trên tất cả các thiết bị

JPG banner

Không hỗ trợ chuyển động
Thông điệp được thể hiện cùng lúc
Hỗ trợ chạy trên tất cả các thiết bị

Đồ họa khác

Các sản phẩm đồ họa khác như: standee, poster, tờ rơi, name card, layout web, brochure,...

Hoạt hình hiệu ứng đẹp mắt, thời gian trình diễn banner linh động, hỗ trợ chạy trên tất cả các thiết bị